Täby, verkstad: 08–630 37 90 Västberga, showroom och verkstad: 08-449 20 40

Glasbehandling

Vår glasbehandling är ett unikt skydd för bilens rutor. Fördelarna är att rutorna blir mycket lätta att hålla rena från insekter, smuts och glastectrafikfilm, vilket medför bättre sikt.

  • Reflexer – Vid mörkerkörning minskar reflexerna. Studier i USA har visat att reaktionstiden vid körning i regn minskar med 25% om rutan är behandlad med Glastec.
  • Lång hållbarhet – Skyddet ska inte förväxlas med liknande produkter på marknaden.
  • Glasbehandlingen förenar sig med glaset och har därför en mycket lång hållbarhet.
  • Enkel rengöring – Rutan blir efter behandling tätare vilket gör att is, smuts och insekter m.m. inte får fäste på glaset som därför blir lätt att rengöra.

Regndropparna glider också av rutan vid körning i högre hastigheter. Det gör att vindrutetorkarna inte behöver användas lika ofta.